Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

dieeine
14:35
9174 41f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
dieeine
14:34
Nie wiem gdzie te wszystkie uczucia do Ciebie mnie doprowadzą. Mam tylko nadzieję, że do czegość nietuzinkowego
— hyphaeoflove
dieeine
14:34
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viacaataleya caataleya
dieeine
14:34
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
dieeine
14:33
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
dieeine
14:33
dieeine
14:32
dieeine
14:32
dieeine
14:32
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
dieeine
14:31
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
dieeine
14:30
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viabigevilgrin00 bigevilgrin00
dieeine
14:30
3153 4607
Reposted fromkarahippie karahippie viabigevilgrin00 bigevilgrin00

February 07 2018

dieeine
12:08
dieeine
12:08
0725 b1ed
Reposted frommononok mononok
dieeine
12:08
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viachleb-i-wino chleb-i-wino
12:07
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viachleb-i-wino chleb-i-wino
12:07
I think people spend too much time staring into screens and not enough time drinking wine, tongue kissing, and dancing under the moon.
— Rachel Wolchin

(via slowmoliving)
Reposted fromunco unco viaxannabelle xannabelle
dieeine
12:06
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka
dieeine
12:06
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
dieeine
12:05
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viacatchdimoment catchdimoment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl