Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

dieeine
22:37
8157 52a7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaakysz akysz
dieeine
22:35
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
dieeine
22:35
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaPatriiis Patriiis
dieeine
22:35
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaitwaslove itwaslove
dieeine
22:35
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadobby dobby
dieeine
22:33
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaoutofmyhead outofmyhead
dieeine
22:37
8157 52a7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaakysz akysz
dieeine
22:35
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
dieeine
22:35
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaPatriiis Patriiis
dieeine
22:35
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaitwaslove itwaslove
dieeine
22:35
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadobby dobby
dieeine
22:37
8157 52a7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaakysz akysz
dieeine
22:35
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
dieeine
22:35
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaPatriiis Patriiis
dieeine
22:35
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaitwaslove itwaslove
dieeine
22:37
8157 52a7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaakysz akysz
dieeine
22:35
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
dieeine
22:35
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaPatriiis Patriiis
dieeine
22:37
8157 52a7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaakysz akysz
dieeine
22:35
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl