Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

dieeine
16:58
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viayourheartbeat yourheartbeat
dieeine
16:58
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viayourheartbeat yourheartbeat
dieeine
16:56
dieeine
16:56
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile

May 29 2017

dieeine
17:45
Nieza­dowo­lenie z siebie to pod­sta­wa każde­go praw­dzi­wego talentu. 
— Antoni Czechow
Reposted fromhavierbarde havierbarde viatake-care take-care
dieeine
17:45
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viatake-care take-care
dieeine
17:44
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
dieeine
17:44
4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viacreure creure
dieeine
17:44
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viacreure creure
dieeine
17:44
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viacreure creure
dieeine
17:44
Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
dieeine
17:43
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
dieeine
17:42
Ty wiesz przecież najlepiej, że pokusa silniejsza jest od woli, od mądrości, od sumienia.
— Pałac, Wiesław Myśliwski
Reposted frombylejaka bylejaka viailoveyou iloveyou

May 28 2017

dieeine
10:47
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaalliwantisyou alliwantisyou
dieeine
10:47
3392 b9a8
dieeine
10:47
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
dieeine
10:46
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
dieeine
10:46
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
dieeine
10:46
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viapumpkinsoup pumpkinsoup
dieeine
10:46
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted frombotaka botaka viapumpkinsoup pumpkinsoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl