Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

dieeine
17:07
9936 1a8b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viadusz dusz
dieeine
17:06
7665 bf00 500
Reposted fromslodziak slodziak viazapachsiana zapachsiana
17:05
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viazapachsiana zapachsiana
dieeine
17:05
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viazapachsiana zapachsiana
dieeine
17:05

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viamyownsunrise myownsunrise
dieeine
17:04
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek vianataliana nataliana
dieeine
17:03
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viagiselle giselle
dieeine
15:53
7908 14b7 500
15:53
6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
dieeine
15:53
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
dieeine
15:53
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viarozemocjonowana rozemocjonowana
dieeine
15:52
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
dieeine
15:52
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy

February 16 2017

dieeine
15:09
3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viahappyorsad happyorsad
dieeine
15:09
7655 710c 500
Reposted fromslodziak slodziak
dieeine
15:08
dieeine
15:06
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II
Reposted frommendacious mendacious viacatchdimoment catchdimoment
dieeine
15:05
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viausmiechprosze usmiechprosze
dieeine
15:04
2905 b50b
Reposted fromsoupdujour soupdujour viacatchdimoment catchdimoment
dieeine
15:04
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl