Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

dieeine
20:02
5957 c6c4
Reposted fromgrandma grandma viatobecontinued tobecontinued
dieeine
20:02
2700 2787 500
Reposted from4777727772 4777727772
dieeine
20:01
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
dieeine
19:55
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
dieeine
19:55
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
19:48
2907 799c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
dieeine
19:48
4577 0cb2
19:47
Poznałam wiele osób, których nie chcę znać
— (via nieistniejace-szczescie)
dieeine
19:47
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
dieeine
19:47
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viatobecontinued tobecontinued
dieeine
19:44

I najważniejsze, że wiesz, że moglibyście ze sobą spędzić każdy dzień swojego życia i być ze sobą szczęśliwi.

To nie oznacza, że zawsze będzie idealnie albo, że każdego dnia będziesz się cieszyć ze szczęścia, bo prawdopodobnie tak nie będzie. Będziecie się kłócić i wrzeszczeć na siebie. Czasem będzie tak, że zaczniesz się zastanawiać co w ogóle jeszcze ze sobą razem robicie.
Ale i tak będziesz wiedzieć, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby, która sprawia, że czujesz się tak kochany, szczęśliwy, wyjątkowy i ważny.
I tylko to się liczy.

Reposted frommeooow meooow viaweruskowa weruskowa

February 15 2018

dieeine
14:36
2222 d21d
dieeine
14:35
dieeine
14:35
9174 41f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
dieeine
14:34
Nie wiem gdzie te wszystkie uczucia do Ciebie mnie doprowadzą. Mam tylko nadzieję, że do czegość nietuzinkowego
— hyphaeoflove
dieeine
14:34
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viacaataleya caataleya
dieeine
14:34
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
dieeine
14:33
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
dieeine
14:33
dieeine
14:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl