Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

dieeine
13:56
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
13:56
8252 cdaa
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viaIriss Iriss
dieeine
13:55
Ściąłeś mi wczoraj głowę tępym niepotrzebnym słowem.
— Danuta Hasiak
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
dieeine
13:55
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted frommslexi mslexi
dieeine
13:55

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing
13:55
6868 4c47
Reposted fromamatore amatore viaIriss Iriss
dieeine
13:53
8273 19fe
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
13:52
7442 aef7
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath

May 15 2017

dieeine
18:29
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
dieeine
18:29
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viazapachsiana zapachsiana
dieeine
18:29
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
dieeine
18:29
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
dieeine
18:29
8296 a08e
18:28
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viazapachsiana zapachsiana
dieeine
18:26
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
dieeine
18:26
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
dieeine
18:25
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viazapachsiana zapachsiana
dieeine
18:24
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.
dieeine
18:24
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
dieeine
18:23
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viachleb-i-wino chleb-i-wino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl