Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

18:13
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
dieeine
18:13
9319 21be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
18:13
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaawkwardx awkwardx
dieeine
18:12
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaawkwardx awkwardx
dieeine
18:11
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarzzkropka rzzkropka
dieeine
18:10
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viarzzkropka rzzkropka
dieeine
17:49
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
17:49
17:49
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viausmiechprosze usmiechprosze
dieeine
17:49
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viachleb-i-wino chleb-i-wino
17:48
9694 ea13 500
Reposted fromMijime Mijime viachleb-i-wino chleb-i-wino
dieeine
17:48
'Nie o to chodzi, żeby się nie bać , ale o to, żeby znaleźć wiarę w siebie
dieeine
17:48
- Po kim masz takie piękne oczy? - Po przepłakanych nocach.
dieeine
17:47
Nie trać czasu na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromBotwinka Botwinka viarozemocjonowana rozemocjonowana
dieeine
17:46
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viarozemocjonowana rozemocjonowana

March 13 2017

dieeine
11:37
dieeine
11:37
2230 ed9a
Reposted fromdrobnostki drobnostki viawrazliwa wrazliwa
dieeine
11:37
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viawrazliwa wrazliwa
dieeine
11:37
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viacoldblood coldblood
dieeine
11:36
4381 3492
Reposted fromla-lu la-lu viabotanyplay botanyplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl